MEDIA CIRCLE

Fairpress portal je aktivan od 09. jula 2014. Portal je početna očekivanja u vezi prometa uvelike premašio. U periodu od prvih 12 mjeseci, portal je imao ukupno 64.617 sesija i 105.327 pregleda stranice, 47.542 aktivnih korisnika. 8.595 ljudi je pritisnulo opciju Like (sviđa mi se) na Facebook stranici Fairpessa i 371.163 je bio Reach (doseg) na Facebooku. Objavljeno je 86 analitičkih članaka na pojedinim nacionalnim jezicima; 49 analitičkih članaka je prevedeno na engleski jezik, 4 studentska članka i 128 članaka objavljenih sa drugih medijskih izvora.

10.07.2015

Zahvaljujući programu EU i Ti, Ureda specijalnog predstavnika u BiH, 17 studenta iz cijele Bosne i Herzegovina putuju u Brisel u ponedjeljak, 15. juna 2015. godine. Studenti Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Bihaću, Univerziteta u Banja Luci, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Zenici, Univerziteta Istočno Sarajevo sa Medicinskim fakultetom iz Foče, Univerzitetskim centrom iz Bijeljine, Ekonomskim fakultetom iz Brčkog i Internacionalnog Burch Univerziteta su pobjednici EU Debatnog takmičenja koje je održano u Sarajevu, 03. i 04. Juna 2015.

15.06.2015

Najbolji debatanti odlaze u Brisel

Zahvaljujući inicijativi Ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini pod nazivom ''EU i TI'', u protekla četiri mjeseca, preko 500 studenata iz cijele BiH su posjetili sjedište EU u Sarajevu, gdje su sa zvaničnicima Europske unije razgovarali perspektivi BiH u EU, postavljali brojna pitanja i istraživali mogućnosti za aktivnije uključivanje u proces europskih integracija.

09.06.2015

U okviru projekta „Dijalog za budućnost“, koji provode agencije Ujedinjenih nacija, organizovan je Forum: ''Obrazovanje, zapošljavanje i socijalna uključenost - putevi ka održivom društvenom miru''. Forum je organizovalo Udruženje VESTA a održan je u Tuzli, 4. juna 2015. godine. Jedan od ciljeva Foruma je razbijanje nerazumijevanja koje je posljedica razlika u obrazovanju, profesionalnoj orjentaciji, vještinama, fizičkim mogućnostima, polovima ili godinama.

06.06.2015

U organizaciji Udruženja Vesta, a uz podršku WACC-a održan je sastanak o temi ''Upravljanje radio stanicom lokalne zajednice'' u petak, 22. maja 2015. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici ''community'' radio stanica iz BiH: Gradski radio Banja Luka, Radio Aktiv iz Zenice, Radio Marija i Vesta Radio.

26.05.2015

U okviru EUSR programa ''EU i TI'' koji je započeo 19. februara 2015. godine, grupe studenata sa univerziteta u BiH imaju priliku posjetiti sjedište Delegacije EU u Sarajevu/Ureda specijalnog predstavnika EU gdje raspravljaju o europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine sa zvaničnicima Unije. Delegaciju Europske unije/Ured specijalnog predstavnika do sada su posjetili studenti Sveučilišta u Mostaru, Univerzitetskog centra iz Bijeljine, Univerziteta u Zenici, Ekonomskog fakulteta iz Brčkog (Univerzitet Istočno Sarajevo), Univerziteta u Tuzli, Univerziteta Istočno Sarajevo, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Banja Luci, Internacionalnog Burch univerziteta.

28.04.2015

Trening implementira VESTA Resursni centar podržan od TACSO

TACSO BiH organizije trening o temi: ''Upravljanje projektnim ciklusom i priprema EU aplikacija'', te poziva organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini da se prijave na trening koji će se realizovati na pet lokacija u periodu maj – juli 2015. godine.

22.04.2015