Najbolji debatanti odlaze u Brisel

Zahvaljujući inicijativi Ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini pod nazivom ''EU i TI'', u protekla četiri mjeseca, preko 500 studenata iz cijele BiH su posjetili sjedište EU u Sarajevu, gdje su sa zvaničnicima Europske unije razgovarali perspektivi BiH u EU, postavljali brojna pitanja i istraživali mogućnosti za aktivnije uključivanje u proces europskih integracija.

09.06.2015

U okviru projekta „Dijalog za budućnost“, koji provode agencije Ujedinjenih nacija, organizovan je Forum: ''Obrazovanje, zapošljavanje i socijalna uključenost - putevi ka održivom društvenom miru''. Forum je organizovalo Udruženje VESTA a održan je u Tuzli, 4. juna 2015. godine. Jedan od ciljeva Foruma je razbijanje nerazumijevanja koje je posljedica razlika u obrazovanju, profesionalnoj orjentaciji, vještinama, fizičkim mogućnostima, polovima ili godinama.

06.06.2015

U organizaciji Udruženja Vesta, a uz podršku WACC-a održan je sastanak o temi ''Upravljanje radio stanicom lokalne zajednice'' u petak, 22. maja 2015. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici ''community'' radio stanica iz BiH: Gradski radio Banja Luka, Radio Aktiv iz Zenice, Radio Marija i Vesta Radio.

26.05.2015

U okviru EUSR programa ''EU i TI'' koji je započeo 19. februara 2015. godine, grupe studenata sa univerziteta u BiH imaju priliku posjetiti sjedište Delegacije EU u Sarajevu/Ureda specijalnog predstavnika EU gdje raspravljaju o europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine sa zvaničnicima Unije. Delegaciju Europske unije/Ured specijalnog predstavnika do sada su posjetili studenti Sveučilišta u Mostaru, Univerzitetskog centra iz Bijeljine, Univerziteta u Zenici, Ekonomskog fakulteta iz Brčkog (Univerzitet Istočno Sarajevo), Univerziteta u Tuzli, Univerziteta Istočno Sarajevo, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Banja Luci, Internacionalnog Burch univerziteta.

28.04.2015

Trening implementira VESTA Resursni centar podržan od TACSO

TACSO BiH organizije trening o temi: ''Upravljanje projektnim ciklusom i priprema EU aplikacija'', te poziva organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini da se prijave na trening koji će se realizovati na pet lokacija u periodu maj – juli 2015. godine.

22.04.2015

VESTA RC podržan od TACSO predstavio ključne aktivnosti 

TACSO BiH organizovao je sastanak Lokalne savjetodavne grupe (LAG), 10. marta 2015. godine,  na kojem su predstavljena ključna postignuća u prethodnom periodu i aktivnosti TACSO BH planirane za 2015. U okviru institucionalnog razvoja OCD predstavljene su do sada podržane inicijative mreža, koalicija i platformi organizacija civilnog društva

15.03.2015

Učešće uzeli i predstavnici VESTA RC podržanog od TACSO

Smjernice za podršku EU organizacijama civilnog društva 2014-2020 se sastoje od ciljeva, rezultata i pokazatelja definiranih u tri područja: okruženje pogodno za OCD, odnosi između vladinih institucija i organizacija civilnog društva i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva.

12.03.2015