Tokom izborne kampanje do početka predizborne šutnje Vesta Radio će u svom programu redovno informisati javnost o aktivnostima političkih subjekata registrovanih za Općinske izbore 2008. na nivou Tuzlanskog kantona. Plan izbornih aktivnosti Vesta Radija je utvrđen u skladu sa Izbornim zakonom BiH i Pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornoj kampanji koji je objavila Centralna izborna komisija BiH. Dostupan je svim političkim subjektima i primjenjivat će se pod jednakim uslovima za sve.

01.09.2008

U prostorijama Udruženja Vesta u Tuzli 26.08. 2008. godine održana je Press konferencija povodom prezentacije rezultatata monitoringa i analize provedbe Kriterija za školske nazive i obilježja. Projekt „Monitoring i analiza provedbe Kriterija za školske nazive i obilježja", kojeg finansira Evropska unija a implementira Fondacija lokalne demokratije uz saradnju sa partnerskim organizacijama: Vesta-Tuzla, Udružene žene-Banja Luka i Terca-Mostar.

26.08.2008

Prema riječima Branka Todorovića iz Helsinškog odbora RS-a veuma je važno da kritički sagledamo ulogu medija u BiH, kako u izgradnji demokratskog društva, tako i u izgradnji nečega što se može nazvati reintegracija bh. društva, tj. pomirenja, suočavanja sa istinom, tolerancijom. Monitoringom medija u BiH došlo se do saznanja da neki mediji često pribjegavaju poticaju na vjersku i etničku mržnju, netačno i nekorektno izvještavanje, što se negativno izražava na proces suživota i tolerancije među ljudima različite vjeroispovjesti i nacionalnosti u BiH, te na sam proces reintegracije i održivog povratka.

07.08.2008

O projektu

Sporazum o viznim olakšicama (SVO) za građane Albanije, Bosne i Hercegovine, CrneGore i Srbije sa ciljem pojednostavljivanja procedure izdavanja Schengen viza za putovanje u zemlje Europske unije primjenjuje se od 1. januara 2008. godine.

06.08.2008

''Tuzla je na putu da postane centar u kojeg ljudi dolaze, a ne provincija iz koje ljudi odlaze'' 

Sa načelnikom Tuzle g-dinom. Jasminom Imamovićem smo razgovarali o stvaranju ambijenata za suživot i toleranciju, o tome šta ustvari za jedan grad znači politika otvorenosti. Takođe, načelnik je govorio i o dosadašnijm rezultatima razvoja i budućoj viziji grada Tuzle.

Razgovarao: Adis Jašarević

31.07.2008

U okviru projekta Mediji u procesu reintegracije i održivog povratka pokrenuta je kampanja zagovaranja za smanjenje ksenofobičnih elemenata i diskriminacije u zonama manjinskog povratka. Kampanja zagovaranja sa kojom želimo uticati na smanjenje ksenofobičnih elemenata će imati senzibilizirani pristup i uvažiti će političku dimenziju problema.

07.07.2008

U okviru projekta ''Gender senzitivno budžetiranje '' objavljena je publikacija Preporuke i smjernice za rodno osjetljivo budžetiranje u BiH. Nakon izvršenih analiza općinskih budžeta, timovi analitičara/ki su pripremili izvještaj koji je sadržavao analize osnovnih kategorija javnih rashoda na lokalnim nivoima i dostavili ga Udruženju VESTA, koje je, uz pomoć gender mehanizma u BiH, pripremilo i štampalo publikaciju.

07.07.2008