Prema riječima Branka Todorovića iz Helsinškog odbora RS-a veuma je važno da kritički sagledamo ulogu medija u BiH, kako u izgradnji demokratskog društva, tako i u izgradnji nečega što se može nazvati reintegracija bh. društva, tj. pomirenja, suočavanja sa istinom, tolerancijom. Monitoringom medija u BiH došlo se do saznanja da neki mediji često pribjegavaju poticaju na vjersku i etničku mržnju, netačno i nekorektno izvještavanje, što se negativno izražava na proces suživota i tolerancije među ljudima različite vjeroispovjesti i nacionalnosti u BiH, te na sam proces reintegracije i održivog povratka.

07.08.2008

O projektu

Sporazum o viznim olakšicama (SVO) za građane Albanije, Bosne i Hercegovine, CrneGore i Srbije sa ciljem pojednostavljivanja procedure izdavanja Schengen viza za putovanje u zemlje Europske unije primjenjuje se od 1. januara 2008. godine.

06.08.2008

''Tuzla je na putu da postane centar u kojeg ljudi dolaze, a ne provincija iz koje ljudi odlaze'' 

Sa načelnikom Tuzle g-dinom. Jasminom Imamovićem smo razgovarali o stvaranju ambijenata za suživot i toleranciju, o tome šta ustvari za jedan grad znači politika otvorenosti. Takođe, načelnik je govorio i o dosadašnijm rezultatima razvoja i budućoj viziji grada Tuzle.

Razgovarao: Adis Jašarević

31.07.2008

U okviru projekta Mediji u procesu reintegracije i održivog povratka pokrenuta je kampanja zagovaranja za smanjenje ksenofobičnih elemenata i diskriminacije u zonama manjinskog povratka. Kampanja zagovaranja sa kojom želimo uticati na smanjenje ksenofobičnih elemenata će imati senzibilizirani pristup i uvažiti će političku dimenziju problema.

07.07.2008

U okviru projekta ''Gender senzitivno budžetiranje '' objavljena je publikacija Preporuke i smjernice za rodno osjetljivo budžetiranje u BiH. Nakon izvršenih analiza općinskih budžeta, timovi analitičara/ki su pripremili izvještaj koji je sadržavao analize osnovnih kategorija javnih rashoda na lokalnim nivoima i dostavili ga Udruženju VESTA, koje je, uz pomoć gender mehanizma u BiH, pripremilo i štampalo publikaciju.

07.07.2008

Mediji u procesu održivog povratka i reintegracije tema je konferencije koja je održana u Tuzli 18. juna 2008. godine. Konferencija je rezultat višegodišnjeg nastojanja Udruženja Vesta da u ovdašnje medije unese neophodni senzibilitet koji je svojstven neprofitnim medijima u svijetu koji odgovaraju na potrebe zajednice i zalažu se za njen napredak.

21.06.2008

Prošle sedmice je u sklopu projekta ''Viza facilitation'' otvorena telefonska linija „Viza Hotline''. Građanke i građani pet zemalja Zapadnog Balkana (Makedonija, Crna Gora, Albanija, Srbija i BiH) iznose svoja iskustva u pogledu dobijanja viza, daju svoja mišljenja i informišu se o svojim pravima koja im garantuje novi ugovor o viznim olakšicama koji je stupio na snagu 1. januara 2008. godine.

17.06.2008